MEMO

Som sæson 40 nærmer sig sin afslutning, kommer her et hurtigt resumé – at ingen nyheder er gode nyheder. Opsummering følger hen ad vejen.

Til de af jer, der i mellemtiden måtte foretrække yderligere undertekst:

“I sit forsøg på at afdække spor og ledetråde går man bagud. Man begynder med misforståelserne. Knudepunkterne. Man lader sine tanker løbe ned langs interaktionsfelternes konstant bevægelige grænse i forsøget på at korrigere det, man endnu måtte have adgang til. Det er et spørgsmål om ordenssans – om simpel forfængelighed.”